’70-’80

 

Ανδρέας, λάδι σε ξύλο,120x60 cm, 1978   Andreas, oil on wood, 120x60 cm, 1978

Advertisements